Marigold Memorial is een initiatief van het Nationaal Comité Herdenkingen Capitulaties 1945 (Wageningen45)

 

Partners

Monuta

 Monuta, de steun bij iedere uitvaart. Als uitvaartverzorger en uitvaartverzekeraar maken wij voor iedereen een afscheid met een goed gevoel mogelijk.

Zo kunt u bijvoorbeeld bij Monuta, vrijblijvend en kosteloos uw uitvaartwensen vastleggen. Om deze wensen financieel mogelijk te maken, kunt u bij ons een uitvaartverzekering afsluiten tegen een scherpe premie. En op het moment dat het nodig is, zorgen we als uitvaartverzorger voor een persoonlijk afscheid, waar nabestaanden met een goed gevoel op terug kunnen kijken.

 

 


Stichting Exodus Wandelevenement

Stichting Exodus Wandelevenement is de bedenker van het initiatief Marigold Memorial.

 

De Stichting Exodus Wandelevenement herdenkt jaarlijks de verplichte evacuatie in het najaar 1944 en de terugkomst in de maanden mei en juni 1945 van de regionale bevolking, evenals de hevige strijd, die er plaats gevonden heeft. Ter herinnering hieraan wordt jaarlijks in het voorjaar de Exodus-wandeltocht vanuit Huissen georganiseerd. Samen met de wandeltocht vinden allerlei activiteiten plaats, zoals exposities, muzikale omlijsting en diverse bloemleggingen bij monumenten en het massagraf in Huissen.

 

De Stichting Exodus hecht bij het gedenken grote waarde aan een duidelijke relatie met het heden. De gebeurtenis die herdacht wordt is uniek maar helaas zijn er voorbeelden te over waaruit blijkt dat de strijd en de ellende voor burgers in oorlogstijd niet op zichzelf staan. Het herdenken is daarmee tevens een boodschap voor het heden en de toekomst. Herdenken heeft mede tot doel om erkenning te krijgen voor het leed.

Daar waar gewenst is de tekst bij de monumenten en herinneringstekens die de Stichting Exodus onderhoudt meertalig om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken en om zowel letterlijk als figuurlijk over de grens heen te herdenken. Dat geldt voor de woonkernen, de regio’s, maar ook voor de landen.


 

European Network Places of Peace

European Network Places of Peace is partner van het initiatief Marigold Memorial.

 

The European Network Places of Peace (ENPP) is een netwerk van vijftien steden en instellingen van plaatsen in Europa waar vredesverdragen of capitulaties werden ondertekend. Deze plaatsen zijn zich bewust van de historische en vaak tragische gebeurtenissen en herdenken dat. Met het mandaat van een verleden van oorlogen werken de leden van ENPP samen om een cultuur van vrede te bouwen in de toekomst.

 

ENPP wil graag samenwerking bevorderen tussen de steden en plaatsen in Europa waar vredesverdragen en overeenkomsten werden ondertekend en met Europese organisaties en instellingen waarvan het voornaamste doel is om de vrede te verdedigen. Ook streeft ENPP naar het bevorderen van wederzijds begrip door middel van het uitwisselen van gezamenlijke ervaringen en initiatieven met alle plaatsen waar vredesverdragen en -overeenkomsten werden ondertekend.

ENPP is voor een Europa van vrede. Daarom organiseert ENPP verschillende evenementen en initiatieven ter verdediging van een beleid voor de Vrede, in samenwerking met de nationale, regionale en lokale overheden en met Europese instellingen, te weten de Europese Commissie en het Parlement.

De leden van ENPP willen contact onderhouden tussen de verschillende steden en instellingen en gezamenlijke initiatieven ontplooien voor de verdediging van de Vrede met andere plaatsen en regio's in de wereld, vooral in landen waar oorlog realiteit is.  ENPP stelt haar Europese netwerk ter beschikking en zal bemiddelen bij de introductie van de Marigold in de Europese landen.