Tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei herdenken we jaarlijks alle omgekomen burgers en militairen van het Koninkrijk der Nederlanden, die waar ook ter wereld zijn gesneuveld sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

 

Marigold Memorial

Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er meer burgers slachtoffer in gewapende conflicten dan militairen. Steeds vaker komen gewone mensen tussen strijdende partijen of worden doelwit.

Marigold Memorial is een initiatief dat aandacht vraagt voor burgerslachtoffers en hun nabestaanden. Het moet de families en vrienden helpen om het verlies van de naasten een plaats te geven.

 

Doel

Om erkenning te geven aan het burgerleed en de burgerslachtoffers in gewapende conflicten is de Marigold in het leven geroepen. De Marigold is in het leven geroepen als een tastbaar en zichtbaar teken voor de nabestaanden van de slachtoffers.

 

Het symbool

Het symbool van Marigold Memorial is de goudsbloem, in het Latijn bekend als Calendula. De Marigold staat voor de rouw, maar ook voor heling van de wonden waarmee de burgerbevolking in oorlogstijd te maken heeft. Naast de verwerking van het verdriet moet het ook hoop geven voor de toekomst en geloof in de veerkracht van de mens.

 

Het initiatief

Het initiatief behelst twee verschillende activiteiten.

Aan de ene kant het aandragen van een tastbaar en zichtbaar gedenkteken voor de getroffenen. Het dragen van de broche of speldje tijdens gedenkdagen om het verlies zichtbaar te maken als ook het kunnen leggen van een Marigold plaquette tijdens herdenkingsbijeenkomsten.

 

Daarnaast organiseert Marigold Memorial lezingen, symposia en themabijeenkomsten om een dialoog te voeren in de samenleving. Dit initiatief moet bijdragen aan het besef dat vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. Democratie en recht zijn van grote waarde voor een verdraagzame en tolerante samenleving.