Activiteiten

Afgelopen activiteiten

 

18-04-2015

Bevrijdingsfeest Ede

Op 17 april was het 70 jaar geleden dat Ede werd bevrijd van de Duitse onderdrukking. Tijdens het Bevrijdingsfeest in Ede kreeg burgemeester Cees van der Knaap een Marigold plaquette uitgereikt. Dit gebeurde zaterdag 18 april door Martien van Hemmen van Stichting Exodus Wandelevenement en Ed Dumrese van het Nationaal Comité Herdenkingen Capitulaties 1945 (Wageningen45). 

 

13-02-2015

Symposium burgerslachtoffers

De Tweede Wereldoorlog wordt als het keerpunt in de geschiedenis gezien waar meer burgers dan militairen om komen. Dezer dagen staan dagelijks meldingen van burgerslachtoffers in conflicten als Irak, Syrië en Nigeria in de media. Daarom organiseerde het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45) op vrijdag 13 februari in samenwerking met Wageningen Universiteit (Wageningen UR), een symposium met de titel “Je zult maar burger zijn in oorlogstijd”.

 

In de tijd van de Slag om Waterloo kwamen veel soldaten om en soms een verdwaalde herder. De overige burgerslachtoffers vielen voornamelijk tijdens plunderingen na een veldslag. Sindsdien heeft er een verschuiving plaatsgevonden tussen de slachtoffers, die in een conflict vallen en wordt de burgerbevolking als (al dan niet legitiem) doelwit beschouwd en bewust aangevallen. Terreur, technologische ontwikkeling, targeted killing, genocide, doelgericht verminken en vermoorden van kinderen en verkrachten van vrouwen als tactiek zijn nu vaak voorkomende oorlogstrategieën en het lijkt of ze steeds barbaarser worden.

 

Weinig perspectief

Het leven als burger biedt tijdens een oorlog weinig perspectief. Jonge en volwassen mannen worden gedwongen een keus te maken tussen het ondergaan van de levensgevaarlijke situatie, zich aan te sluiten bij een strijdende partij of met het gezin te vluchten. De keuze van vrouwen, kinderen en ouderen is vaak nog beperkter. Als slachtoffer en ontheemde is men overgeleverd aan de vaak overbelaste hulporganisaties en zijn het voedseltekorten, epidemieën en de voortdurende onveiligheid die het civiele leven onvoorspelbaar, leeg en zinloos maken. Als er überhaupt een einde aan het conflict komt is door de ontwrichting vaak al de bodem gelegd voor toekomstige conflicten.

 

Het is belangrijk te onderzoeken of en hoe deze trend te doorbreken is. Vanzelfsprekend willen we geen van allen een oorlog aangaan. Maar als we dan toch in een conflict worden getrokken, hoe kunnen we dan onnodige (burger) slachtoffers voorkomen? En hoe kunnen we de ellende voor de burgerbevolking na het einde van het conflict minimaliseren?

 

Sprekers

Tijdens het symposium zijn Prof. dr. Désirée Verweij en Dr. Regina Grüter dieper in gegaan op het onderwerp burgerslachtoffers. Mw. prof. dr. Verweij is hoogleraar Militaire Ethiek aan de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) in Breda en is tevens hoogleraar Normatieve en Beleidsmatige Dilemma’s van Multilaterale Vredesoperaties aan het Centre for International Conflict Analysis and Management (CICAM) van de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Dr. Regina Grüter is voormalig hoofd van de afdeling Oorlogsnazorg van het Nederlandse Rode Kruis en is sinds 2013 verbonden aan het NIOD. Vanuit de Wageningen Universiteit heeft Dr. Bram Jansen, universitair docent bij de afdeling Sociologie en Antropologie van Ontwikkeling, een reflectie gegeven op de inleidingen.

 

Tenslotte werd de Marigold als symbool voor de burgerslachtoffers onthuld. Het initiatief voor het symbool is genomen door Het Exoduscomité. In samenwerking met Wageningen45 is het verder tot stand gekomen. Het moet dienen om het maatschappelijke debat te stimuleren en tevens slachtoffers en nabestaanden troost en een tastbaar houvast geven. Vicevoorzitter van de Euregio Rijn-Waal, de heer Ulrich Francken en tevens burgemeester van de stad Weeze, heeft de eerste broche in ontvangst genomen en zal als ambassadeur in Duitsland optreden. De heer Jan Terlouw is de eerste ambassadeur in Nederland.